top of page

ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp được kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh sự đi lên, trưởng thành theo những quy luật chung tất yếu, khách quan, đồng thời cho thấy sự tích cực chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế thệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát triển từ giai đoạn đầu thành lập cho đến ngày nay và những năm tiếp theo  .

92836 (1)_edited.jpg

Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp nhận đề tài của Doanh nghiệp cho các đồ án tốt nghiệp năm sau, quý DN có thể giúp?

bottom of page