top of page

Yêu cầu phối hợp tổ chức các khóa đào tạo

Nếu các bạn có niềm đam mê chia sẻ các trải nghiệm & kiến thức mới đến các thế hệ trẻ, xin đừng ngần ngại cung cấp chúng tôi các thông tin & nội dung yêu cầu dưới đây. Tùy theo thông tin, chúng tôi sẽ sớm phản hồi  cho các bạn :

Thông tin cá nhân

Thông tin các khóa học:

Ảnh bạn và các ảnh minh họa khóa học

Upload ảnh của bạn
Ảnh banner chính khóa học
Các ảnh minh họa khóa học (tối thiểu 3 ảnh)

Thông tin thanh toán & mức thù lao

bottom of page