top of page

DOTFES Vietnam & Japan 2024 -2025

Địa điểm :

RMIT University Campus

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Thông tin sự kiện :

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

DotFes 2016 tại Shibuya - Nhật Bản

img_2016shibuya.gif

DotFes 2017 in Tokyo - Nhật Bản

2017.jpg

DotFes 2018 in Danang - Việt Nam

2018.jpg

DotFes 2019 in Osaka - Nhật Bản

2019 osaka.jpg

DotFes 2021-2022 tại TP.HCM - Việt Nam

gg.JPG
pngtree-red-covid-19-bacteria-isolated-o

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất!

bottom of page