top of page

Hội Viên Danh Dự
của VDAS

Sự hiện diện của họ không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Hiệp hội trong việc nâng cao chất lượng và tầm vóc của ngành thiết kế. Nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ từ các hội viên danh dự này, chúng tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn cho ngành thiết kế

Image by Nico Baum

.

.

Image by Nico Baum

.

.

Image by Nico Baum

.

.

Image by Nico Baum

.

.

bottom of page