top of page
Image by Johannes Groll

Member regulation & Benefits

Tiêu chuẩn & Quyền lợi Hội viên

Nếu các bạn là Doanh nghiệp, Tổ chức hay Nhà thiết kế, Nghệ sĩ, Kiến trúc sư...

chúng tôi luôn chào đón đến tất cả những ai quan tâm & chia sẻ niềm đam mê thiết kế tham gia vào cộng đồng cùng VDAS.

bottom of page