top of page

BAN

LÃNH ĐẠO

Photo%252011-7-19%252C%252021%252047%252

Mr. Hồ Tấn Dương

Chủ tịch

NXP.jpg

Mr. Nguyen Xuan Phuc

Phó chủ tịch

trang.jpg

Mrs. Ngô Thị Thu Trang

Phó chủ tịch

hinh Danh 4_edited.png

Mrs. Trần Ngọc Danh

Phó chủ tịch

ĐỘI NGŨ VDAS

Ban chấp hành

 

 

Mr. HỒ TẤN DƯƠNG

Giám Đốc Học Viện Thiết Kế (ADS)
Chủ tịch Hội

 

Mr. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Trưởng khoa Thiết kế - Đại học Bình Dương (BDU)
Phó Chủ Tịch Hội

Mrs. NGÔ THỊ THU TRANG

Trưởng khoa Thiết kế - Đại học Kiến Trúc (UAH)
Phó Chủ Tịch Hội

Mrs. TRẦN NGỌC DANH

Giám Đốc Cty Phát triển Thiết kế Việt Nam (VMARK)

Phó Chủ Tịch Hội

Mr. ĐỖ LỆNH HÙNG TÚ

Trưởng khoa Thiết kế - Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU)
Ban Cố Vấn | Ủy Viên Ban Chấp Hành

Mrs. NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

Trưởng khoa Thiết kế - Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH)
Ủy Viên Ban Chấp Hành

Mrs. TRƯƠNG THÙY TRANG

Nguyên Giám Đốc Trung Tâm Sở Hữu Trí Tuệ 
Ban Cố Vấn | Ủy Viên Ban Chấp Hành

Mr. HOÀNG QUỐC KHÁNH

Phó Giám Đốc Công Ty G-life Corp
Ủy Viên Ban Chấp Hành

Mr. NGUYỄN VĂN KHÁNH

Giám Đốc Công Ty Minh Sơn
Ủy Viên Ban Chấp Hành

Mrs. ĐOÀN CẨM LINH

Giám Đốc | Steinberg Armaturen Vietnam
Ủy Viên Ban Chấp Hành

Mrs. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

Giám Đốc Công Ty Nguyễn Điệp 99

Ủy Viên Ban Chấp Hành

Ban thường vụ 

Mr. HỒ TẤN DƯƠNG

Chủ tịch Hội

Mr. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phó Chủ Tịch Hội

Mrs. TRẦN NGỌC DANH

Phó Chủ Tịch Hội

Mrs. NGÔ THỊ THU TRANG

Phó Chủ Tịch Hội

Mrs. ĐOÀN CẨM LINH

Ủy Viên Ban Chấp Hành

Ban kiểm tra 

Mr. ĐỖ LỆNH HÙNG TÚ

Trưởng Ban Kiểm Tra


Mr. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Ủy Viên

Mrs. TRƯƠNG THÙY TRANG

Ủy Viên

Ban đào tạo & huấn luyện 

Mrs. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

Trưởng Ban 


Mrs. TRƯƠNG THÙY TRANG

Phó Ban

Mrs. ĐINH THANH TRÚC

Phó Ban

Mrs. TÔ THỊ HẢI

Phó Ban

bottom of page