top of page

Khởi động chuỗi các hoạt động online dành cho cộng đồng Thiết kế, chúng tôi dành hỗ trợ đặc biệt cho thế hệ trẻ các Nhà thiết kế tạo dáng công nghiệp tài năng, mong muốn các bạn được cống hiến đúng kiến thức & chuyên môn cho sự phát triển công nghiệp của xã hội  . 

Các tác phẩm triển lãm là các đồ án tốt nghiệp mới nhất từ 5 trường đại học hàng đầu:

  • ĐH Kiến Trúc TP.HCM (UAH)

  • ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU)

  • ĐH Văn Lang (VLU)

  • ĐH Công Nghệ Saigon (STU)

  • ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp

Chúng tôi vinh dự kết nối & triển lãm các tác phẩm thuộc chuyên ngành THIẾT KẾ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP, để hỗ trợ cho các cử nhân trẻ được cống hiến tối đa các kiến thức đã học để ứng dụng vào sự phát triển sản xuất công nghiệp nước nhà. Đặc biệt mong muốn các cử nhân trẻ sẽ tiếp cận nhiều cơ hội tuyển dụng hấp dẫn, tìm được vị trí xứng đáng cho nghề nghiệp, mở ra 1 cơ hội thăng tiến sáng lạn trong tương lai . 

Chúng tôi tin trong tương lai rất gần, chuyên ngành THIẾT KẾ TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP sẽ giữ vị trí tiên phong, đóng góp quan trọng trong nền kinh tế & công nghiệp của quốc gia ....

Năm 2021

THIẾT KẾ
TẠO DÁNG
CÔNG NGHIỆP TOÀN QUỐC

Triển lãm

bottom of page