top of page

Nguyên tắc HOẠT ĐỘNG​

Chúng tôi hoạt động trên tinh thần tự nguyện đóng góp, nhằm gắn kết các tổ chức và các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế và Sáng tạo nghệ thuật, Thiết kế nội ngoại thất, Thiết kế sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang và các ngành Thiết kế sáng tạo khác....


Ứng dụng ngành Thiết kế trong việc sáng tạo mẫu mã hàng hóa, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp tại Việt Nam và thực hiện bảo vệ bản quyền trí tuệ, lợi ích của các thành viên. Nhằm mục đích thống nhất và thiết lập mối quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với sự phát triển của ngành thiết kế tại Việt Nam. Kế thừa những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm hàng hóa và nâng cao đời sống tinh thần của con người, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thẩm mỹ và mang lại giá trị kinh tế, góp phần vào xây dựng sự nghiệp quốc gia ngày càng thịnh vượng.
 


Điều lệ HỘI

 

Hoạt động giữa các thành viên trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, cộng đồng và minh bạch, không-mục đích-lợi nhuận, tài chính tự chủ, bình đẳng giữa các thành viên; tuân thủ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều lệ của Hội.

Xem điều lệ 

Mục tiêu HÀNH ĐỘNG

Chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành công nghiệp thiết kế sáng tạo, tập trung thúc đẩy đổi mới và cải thiện các tiêu chí ngành nghề thiết kế để phát triển bền vững và hòa nhập cộng đồng Quốc Tế với nhiệm kỳ theo từng 5 năm hoạt động với các nội dung sau:

Xây dựng và phát triển các Chi hội theo chuyên ngành, theo lĩnh vực hoạt động, theo sở thích sinh hoạt...Thúc đẩy năng lực để kết nối, giáo dục kiến thức, nâng cao nhận thức, khả năng hoạt động giữa các Chi hội .

Định hướng, hoạch định chương trình phát triển Hội để bảo vệ bản quyền và lợi ích tối đa cho các thành viên. Đưa ra các quyền lợi và nghĩa vụ để các thành viên đóng góp vào sự phát triển, hợp tác chiến lược để thay đổi ngành Thiết Kế Việt Nam, hòa nhập cộng đồng thế giới. Đổi mới tư duy, sáng tạo trong kinh doanh và tiên phong trong các cách thức đưa thiết kế sáng tạo vào phục vụ sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

 

Vinh danh các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp giá trị vào các dự án lớn, các dự án mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng & xã hội.

Triển khai chương trình và các dự án, sự kiện về thiết kế sáng tạo để hỗ trợ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả cho tất cả các thành viên và người tiêu dùng:


* Tổ chức thiết kế giáo dục / đào tạo
* Tổ chức các hội thảo, nghiên cứu và tư vấn cho doanh nghiệp
* Tổ chức các sự kiện sáng tạo 
(Lễ hội, triển lãm, các cuộc thi & giải thưởng...) 
* Phát hành tạp chí chuyên ngành / truyền thông ...

bottom of page