top of page

VDAS là gì?

Là một tổ chức nghề nghiệp trực thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, VDAS với sứ mệnh phát triển ngành thiết kế sáng tạo. Kết nối các thành viên tham gia tự nguyện trong các lĩnh vực chuyên ngành Thiết kế Sáng tạo bao gồm: Nội thất | Kiến trúc | Đồ gỗ & Trang Trí | Tạo dáng sản phẩm | Đồ họa | Thời trang và các lĩnh vực sáng tạo khác...

 

VDAS kết nối cộng đồng để khuyến khích sự phát triển và tôn vinh ngành kinh tế sáng tạo, thúc đầy các thiết kế ứng dụng phục vụ cho cuộc sống và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.


Với sứ mệnh tiên phong, kết nối cộng đồng các nhà thiết kế & các doanh nghiệp có tâm huyết, có tầm nhìn & có trình độ để nâng cao tầm vóc cho nền công nghiệp thiết kế, tạo thành một trung tâm kết nối để chứng minh rằng thiết kế có thể tạo ra một tác động mạnh mẽ đến xã hội, có ý nghĩa, có giá trị cao, mang đến sự cách tân bền vững cho xã hội, cho nền kinh tế.

Quan trọng hơn, tiếng nói các thành viên của VDAS sẽ cộng hưởng, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế, gia tăng giá trị cho các Doanh nghiệp sản xuất & kinh doanh có liên quan mật thiết đến thiết kế, mẫu mã và kiểu dáng sản phẩm. 

 

TẦM NHÌN


Tăng cường hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo tại Việt Nam, thúc đẩy tư duy thiết kế, tư duy ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống. Quá trình này sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội về tác động / năng lực của các nhà thiết kế. Tạo ra các xu hướng mới, nhanh chóng hòa nhập thế giới để xây dựng sự phát triển năng động và ổn định cho cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa xã hội, môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống con người.NHIỆM VỤ


Định hướng chiến lược, gia tăng ảnh hưởng của thiết kế, hỗ trợ vào nền công nghiệp sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm công nghiệp, hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh, xử lý những thách thức của doanh nghiệp.


Kết nối các nhà thiết kế, doanh nghiệp sản xuất, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế để cùng nhau đóng góp và cải thiện xã hội và kinh tế của Việt Nam.


Tư vấn, giáo dục và truyền tải các cảm hứng mới của ngành công nghiệp thiết kế thông qua các chương trình hoạt động phong phú và năng động để tác động tốt đến các thế hệ kế thừa.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Kết nối toàn cầu

  • Chuẩn hóa chất lượng

  • Tư duy lãnh đạo

  • Đổi mới sáng tạo và trách nhiệm

  • Trung thực và minh bạch

  • Bình đẳng giữa các thành viên

THAM KHẢO PROFILE VDAS  TẠI ĐÂY

bottom of page