Sự kiện Tuần lễ Thiết kế

Thiết Kế cuộc sống bền vững

 

THIẾT KẾ 

CUỘC SỐNG

BỀN VỮNG

 

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG & GIẢI THƯỞNG

"CHUNG TAY CHIẾN THẮNG"

Sự kiện thường niên nhằm tôn vinh giới thiệu các DỰ ÁN THIẾT KẾ BỀN VỮNG và có ích lợi CHO CỘNG ĐỒNG & CUỘC SỐNG của năm!

VMARK

VIETNAM INTERIOR DESIGN 

DESIGN WEEK 2020

2020 (UPDATE SOON)

​GEM CENTER | HCMC VIETNAM

  • VMARK INTERIOR DESIGN AWARDS 

  • VMARK INTERIOR DESIGN AWARDS GALA

  • VMARK INTERIOR DESIGN EXHIBITION

  • VMARK INTERIOR DESIGN SUMMIT & NETWORKING

www.vietnamdesignweek.org 

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu st, D.3 - HCM City, Vietnam

Tel.  (84) 28-36368449  - (84) 867451.671 - info@vietnamdesign.org.vn

www.vietnamdesign.org.vn | www.vietnamdesignweek.org

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon