top of page

Sự kiện Tuần lễ Thiết kế

Thiết Kế cuộc sống bền vững

Awards

THIẾT KẾ 

CUỘC SỐNG

BỀN VỮNG

 

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG & GIẢI THƯỞNG

"CHUNG TAY CHIẾN THẮNG"

Sự kiện thường niên nhằm tôn vinh giới thiệu các DỰ ÁN THIẾT KẾ BỀN VỮNG và có ích lợi CHO CỘNG ĐỒNG & CUỘC SỐNG của năm!

Anantara20Quy20Nhon20Spa20Treatment20Roo

VMARK
VIETNAM INTERIOR DESIGN 
​GEM CENTER | HCMC VIETNAM

  • VMARK INTERIOR DESIGN AWARDS 

  • VMARK INTERIOR DESIGN AWARDS GALA

  • VMARK INTERIOR DESIGN EXHIBITION

  • VMARK INTERIOR DESIGN SUMMIT & NETWORKING

www.vietnamdesignweek.org

bottom of page