top of page

ĐẠI HỌC VĂN LANG

Học ngành Thiết kế Công nghiệp (TKCN) - ĐH Văn Lang, sinh viên luôn được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài những giờ học trên giảng đường thì xưởng sản xuất chính là nơi để các bạn thỏa chí sáng tạo. ĐH Văn Lang thường xuyên đưa sinh viên đến tham quan, kiến tập tại các khu công nghiệp, xưởng thiết kế công nghiệp lớn của các doanh nghiệp như SYM, PNJ, các xưởng gốm tại BD, ĐN… Hằng năm, sản phẩm của sinh viên được triển lãm, mời doanh nghiệp tham quan, gửi tham gia cuộc thi chuyên ngành . Thiết kế của sinh viên được tiếp cận ngay với thị trường .

92836 (1)_edited.jpg

Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp nhận đề tài của Doanh nghiệp cho các đồ án tốt nghiệp năm sau, quý DN có thể giúp?

bottom of page