top of page
Pensive Coffee Time

Nguyễn Gia Doanh

Đại học Văn Lang

Sau thời gian học tại trường, tôi đã tích lũy được nhiều kỹ năng chuyên ngành: sử dụng các phần mềm 2D (Photoshop, Illustrator, After Effect, Autocad), phần mềm 3D (Solidworks, Keyshot), vẽ sketch và các kỹ năng mềm.

Bộ đồ ăn gốm cho nhà hàng Nhật bản từ truyền thuyết Kaguya

Ceramic tableware for Japanese restaurant from Kaguya legend
Thể loại :

Thủ công và Mỹ Nghệ

Thuyết minh ý tưởng thiết kế đồ án

Đề tài được lấy ý tưởng từ truyền thuyết Kaguya Nhật Bản. Cô gái Kaguya Hime xinh đẹp được sinh ra từ cây tre. Rất nhiều người muốn vượt qua các thử thách để được cầu hôn. Lời đồn vang xa đến tai Thiên Hoàng, 2 người âm thầm trao đổi thư từ và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, nàng Kaguya là người nhà trời, phải trở lại cung trăng. Trước khi về trời, nàng để lại cho Thiên Hoàng thuốc trường sinh và lá thư. Hằng năm, Thiên Hoàng ra lệnh cho binh sĩ lên ngọ núi cao nhất, mang thuốc và đốt đi những bức tâm thư dành cho nàng Kaguya với một tình yêu tha thiết và vĩnh cửu. Ngọn núi đó theo tương truyền là ngọn núi lửa Phú Sĩ ở Nhật bản ngày nay. Và khi ngọn núi có những đợt khói bốc lên thì mọi người đều cho rằng binh sĩ của Thiên Hoàng đang đốt lửa tưởng nhớ về nàng Kaguya xinh đẹp.

Mong muốn môi trường làm việc tương lai

Địa phương làm việc:

N/A

Loại công việc:

N/A

Mức lương:

N/A

Chúng tôi chuẩn bị tiếp nhận đề tài của Doanh nghiệp cho đồ án tốt nghiệp năm sau, quý DN có thể giúp?

92836 (1).jpg
bottom of page