top of page

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

Khoa luôn kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp, hiệp hội nghề, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để hợp tác trong các dự án chuyển giao công nghệ, trao đôi tri thức, cập nhật công nghệ kỹ thuật, giới thiệu việc làm, và tham khảo các ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng để đảm bảo đầu ra là những sinh viên có năng lực chuyên môn cao, bám sát nhu cầu thực tế của các  Doanh nghiệp  .

92836 (1)_edited.jpg

Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp nhận đề tài của Doanh nghiệp cho các đồ án tốt nghiệp năm sau, quý DN có thể giúp?

bottom of page