top of page

Hội nghị 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐭𝐨 𝐋𝐚𝐬𝐭

CCI Pháp Việt Nam - CCIFV vui mừng thông báo về phiên bản thứ 2 của hội nghị 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐭𝐨 𝐋𝐚𝐬𝐭, dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, sự kiện được đồng tổ chức bởi các đối tác quý EuroCham Việt Nam, 3C - CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG KẾT NỐI, Mạng lưới Xây dựng Tự hào Việt Nam và Hiệp hội Thiết kế VDAS - TP.HCM Việt Nam, hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công vang dội của phiên bản trước vào năm 2023.

Chúng tôi rất vui mừng nhận được xác nhận từ các nhà tài trợ và diễn giả độc quyền cho một hội nghị kéo dài cả ngày với các hình thức đa dạng, bao gồm hội nghị, hội thảo, bữa trưa VIP và các phiên kết nối BtoB.

bottom of page