top of page

Nghệ Thuật Thiết kế "CHẠM" cảm xúc
Design For Hospitality & FnB 2024

Với chủ đề "Nghệ thuật Thiết kế “CHẠM” Cảm xúc", nghệ thuật thiết kế tạo ra những trải nghiệm sống động và đáng nhớ cho môi trường nghỉ dưỡng bằng cách kích thích cả năm giác quan của con người: thị giác, âm thanh, xúc giác, vị giác và khứu giác hướng đến phát triển bền vững với các xu hướng, công nghệ mới nhất và cách tiếp cận sáng tạo đối với nghệ thuật thiết kế cảm giác, khơi gợi toàn diện các giác quan mang lại các trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ hơn cho khách hàng tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở nghỉ dưỡng.

​Để hiểu thêm về xu hướng cũng như những thay đổi được dự đoán sẽ phát triển triển vọng trong tương lai đối với thiết kế lĩnh vực du lịch – khách sạn và F&B, sự kiện VMARK Design Voices "Nghệ Thuật Thiết kế "CHẠM" cảm xúc" sẽ đem đến những phân tích và góc nhìn chuyên sâu về thị trường, cũng như những thay đổi sẽ trở thành xu hướng 2024 đối với: cách xử lý không gian & vật liệu, phong cách, thiết kế bền vững và ứng dụng các tiện ích công nghệ... để nâng tầm thiết kế sang trọng, đẳng cấp, cá tính 

KV-06.jpg
bottom of page