top of page

Đăng ký tham gia

HỘI VIÊN VDAS

Tiêu chuẩn hội viên:

1. Hội viên chính thức:

 • Hội viên Cá nhân: là các Nhà thiết kế, Cán bộ giảng dạy đào tạo, các Doanh nhân là công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế.

 • Hội viên Doanh nghiệp: Là các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục, các Doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thiết kế. Mỗi hội viên Doanh nghiệp có một người đại diện là cấp quản lý hoặc một người do chủ Doanh nghiệp chỉ định. Khi tham gia các sự kiện, các hoạt động do Hiệp hội tổ chức...hội viên Doanh nghiệp được đề cử tham gia 2 hội viên .

2. Hội viên liên kết:

 • Các cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp các Tỉnh thành khác, hay các công dân & DN nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

 • Hội viên liên kết được hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ như hội viên Doanh nghiệp, nhưng không được quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội. 

3. Hội viên danh dự:

 • Là tổ chức, công dân Việt Nam hay nước ngoài có nhiều đóng góp giá trị cho sự phát triển của Hiệp hội.

 • Hội viên danh dự được mời tham dự các hoạt động của Hiệp hội và được tham gia ý kiến về những vấn đề cần thiết khác trong hoạt động Hiệp hội nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

 • Hội viên danh dự sẽ không đóng lệ phí tham gia Hội viên hàng năm.

 

Quyền lợi Hội viên:

 

1. Quyền lợi của Doanh Nghiệp

 • Nhận “Member Welcoming Box” & Thẻ membership 

 • Hỗ trợ truyền thông tìm kiếm tài năng và tuyển dụng

 • Logo doanh nghiệp xuất hiện trên website/ banner thành viên của VDAS

 • Ưu tiên hỗ trợ truyền thông thương hiệu trên các kênh truyền thông của VDAS (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) 

 • Logo xuất hiện trong Design Yearbook

 • Tham gia các sự kiện giao lưu kết nối với các Nhà thiết kế, Doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước

 • Tham gia các sự kiện dành riêng cho thành viên VDAS và VIPs

 • Lối check-in riêng tại sự kiện dành cho thành viên VDAS và VIPs (dành cho đại diện nhà tài trợ và các đại diện ban ngành, lãnh sự quán, v.v)

 • Miễn phí tham dự hay ưu đãi 20% -> 80% giá vé tham dự các sự kiện đặc biệt, Hội nghị & tiệc party do VDAS tổ chức

 • Ưu đãi 20% -> 50% khi đăng ký  tham gia trưng bày, booths triển lãm hay các hình thức quảng bá đặc biệt tại các sự kiện do VDAS tổ chức

 • Logo trên các bảng thông tin tại các sự kiện do VDAS tổ chức

 • Cơ hội tham gia với vai trò Diễn giả chính & khách mời đặc biệt cho các sự kiện & hội nghị liên quan đến chuyên ngành

 • Hội phí hàng năm: 5,400,000Đ (đã bao gồm 8% VAT)

2. Quyền lợi cá nhân

 • Nhận “Member Welcoming Box” & Thẻ membership

 • Ưu tiên hỗ trợ truyền thông thương hiệu cá nhân trên các kênh truyền thông của VDAS (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) 

 • Tham gia các sự kiện giao lưu kết nối với các Nhà thiết kế, Doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước

 • Tham gia các sự kiện dành riêng cho thành viên VDAS và VIPs

 • Miễn phí tham dự hay ưu đãi 20% -> 80% giá vé tham dự các sự kiện đặc biệt, Hội nghị & tiệc party do VDAS tổ chức

 • Cơ hội tham gia với vai trò Diễn giả chính & khách mời đặc biệt cho các sự kiện & hội nghị liên quan đến chuyên ngành

 • Hội phí hàng năm: 1,000,000Đ 

bottom of page