top of page
Students Sitting on Staircase

Chương trình tuyển dụng Thực tập sinh thiết kế 2024

Cung cấp thông tin tuyển dụng

"Các trường đại học là trung tâm, nơi xuất hiện nhiều tài năng trẻ có niềm đam mê và tiềm năng". Hãy gửi yêu cầu tuyển dụng đến các trường đại học Thiết kế hàng đầu để khai thác nguồn tài nguyên đa dạng và chất lượng.

Chúng tôi gửi lời mời đến các công ty tham gia vào các nỗ lực hợp tác trong mạng lưới kết nối kinh doanh và giáo dục.
Bằng cách mang đến cơ hội thực tập cho sinh viên, bạn không chỉ nuôi dưỡng tiềm năng của họ mà còn góp phần định hình sự nghiệp tương lai của thế hệ trẻ

Thông tin Doanh nghiệp

Thông tin nhu cầu tuyển dụng

bottom of page