Business Membership Registration Form

Đăng ký hội viên Doanh nghiệp

Đăng ký thành viên trực tuyến

Xin đăng ký dưới đây:

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Logo của bạn | Logo Doanh nghiệp

Chúng tôi xin gửi đơn đăng ký thành viên và chuyển khoản phí Thành viên là 5.400.000 VND cho VDAS (đã bao gồm thuế VAT).

Sau khi tham khảo điều lệ, quy chế & quyền lợi hội viên- Chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 5.400.000đ cho VDAS hội phí (đã bao gồm VAT).