top of page

Individual Membership Registration Form

Đăng ký hội viên cá nhân

Vui lòng đăng ký online

theo link dưới đây : 

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Hình ảnh & Chân dung
arrow&v

Sau khi tham khảo điều lệ, quy chế & quyền lợi hội viên- chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội chi phí VDAS hàng năm.

bottom of page