top of page

Individual Membership Registration Form

Đăng ký hội viên cá nhân

Vui lòng đăng ký online

theo link dưới đây : 

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Hình ảnh của bạn | Chân dung ảnh
arrow&v

Chúng tôi xin gửi đơn đăng ký thành viên và chuyển khoản phí Thành viên 1.000.000 VND cho VDAS.

Sau khi tham khảo điều lệ, quy chế & quyền lợi hội viên- chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội chi phí VDAS.

bottom of page