top of page

Networking Cocktail, A Joyous Night! Tiệc kết nối cộng đồng Designer

On Friday evening (16 August 2019), there was a momentous occasion - VMARK held their 1st Networking Cocktail event. Despite the heavy rainfall, we were all gathered together and had a really nice meet-up with Designers, Entrepreneurs and Educators!

The evening was lovely, filled with sharing and discussing about DESIGN and only DESIGN! We hope to continue the next networking event on September, 2019!

MỘT ĐÊM ẤN TƯỢNG !

Đêm thứ sáu 16/8/2019 vừa qua là một khoảnh khắc đáng nhớ - Đêm Giao lưu và kết nối cộng đồng các nhà Thiết Kế nội thất lần đầu tiên từ VMARK!

Mặc dù ngoài trời mưa khá lớn nhưng tất cả chúng ta đã cùng đến và gặp gỡ giữa các nhà Thiết kế, các Doanh nghiệp và các Nhà giáo!

Một đêm thật tuyệt vời với những sự chia sẻ, những bàn bạc chỉ xoay quanh một chủ đề về THIẾT KẾ và chỉ là THIẾT KẾ!

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục chuỗi NETWORKING COCKTAIL vào tháng 9/2019!Comments


bottom of page