top of page

Meeting vs Taiwan Design Center | tiếp đón Trung tâm thiết kế Đài loan

On 30th July 2019. Mrs. Tran Ngoc Danh - Founder and Managing Director VMARK/VDAS pleased to welcome the delegation represented by Mr. Oliver Lin - Deputy CEO with TDC (Taiwan Design Center), as the connection of top-notch designs in Taiwan. Besides that, there was also a companion of Ms. Jules Shig - Manager Taitra (Taiwan Trade Development Association) and Directors of Design Companies as Up Creative, XDDesign, Grid Design had shared together about the vision of development of creative design industry in all sectors.

During the meeting, two organizations discussed toward the MoU signing - a comprehensive strategic cooperation agreement to expand the link between the design communities with the objective promoted the growth of the innovative industry between Taiwan and Vietnam. Especially, the connection between VMARK DESIGN AWARD and TAIWAN DESIGN AWARD as well as made a lot of chances to exchange the design enterprises from both countries in the near future.

Vào ngày 30.07.2019, đai diện VDAS bà Trần Ngọc Danh _ Giám đốc dự án VMARK/VDAS đã hân hạnh chào đón ông Oliver Lin - Deputy CEO cùng đoàn TDC -Taiwan Design Center (Trung tâm thiết kế Đài Loan) - đại diện cho những nhà thiết kế đỉnh cao tại Đài Loan. Cùng đồng hành trong buổi làm việc, còn có mặt của cô Jules Shig - Manager Taitra (Hiệp hội phát triển thương mại Đài Loan) và giám đốc các công ty thiết kế như Up Creative, XDDesign, Grid Design đã cùng nhau chia sẻ những góc nhìn về sự phát triển ngành công nghiệp thiết kế sáng tạo,

Trong buổi làm việc, hai Tổ chức đã cùng bàn bạc để tiến tới ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng việc liên kết cộng đồng thiết kế giữa các tổ chức để thúc đẩy và phát triển lĩnh vực thiết kế sáng tạo giữa Đài Loan và VIệt Nam. Đăc biệt kết nối GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK với các Giải Thưởng Thiết Kế Tại Đài Loan và nhiều cơ hội giao lưu cho doanh nghiệp Thiết Kế hai nước trong tương lai.
Comments


bottom of page