top of page

Icham signing ceremony | Lễ ký kết hợp tác với Icham (Italia)

Lễ ký kết MOU với Hiệp hội Doanh nghiệp Icham (Italia), mở ra triển vọng hợp tác toàn diện giữa 2 hiệp hội trong tương lai


Comments


bottom of page