top of page

Diễn đàn “NHÀ Ở VIỆT NAM 2024”

Ngày 13/06/2024 - Hà Nội

Tổ chức bởi: Habitat for Humanity International in Vietnam


Đại diện hiệp hội VDAS Design Association, HCMC . Vietnam, các thành viên trong Ban Chấp Hành gồm ông Hồ Tấn Dương, Chủ Tịch VDAS; ông Nguyễn Xuân Phúc, PCT VDAS, Bà Trần Ngọc Danh, PCT VDAS & 2 công ty Thành viên Ardor & Studio3Eight cùng tham dự diễn đàn diễn đàn “NHÀ Ở VIỆT NAM diễn ra vào ngày 13/06 tại Hoa Binh Hotel. Diễn đàn còn có sự tham gia  của Habitat Vietnam, các cơ quan chính phủ, đại sứ quán doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và học thuật, các tổ chức phát triển và cộng đồng quan tâm đến lĩnh vực nhà ở.


Dưới tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhà ở đã trở thành một điểm trọng tâm tại Việt Nam, không chỉ nhận thức như một chỗ trú ẩn mà còn là yếu tố then chốt liên kết với các khía cạnh phát triển quan trọng như giáo dục, sức khỏe và môi trường. Mặc dù đã có các thành tựu đáng khích lệ nhưng nhiều nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cộng đồng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người lao động nhập cư, và người khuyết tật vẫn đối mặt với rào cản lớn trong việc tiếp cận nhà ở tươm tất và phù hợp với khả năng chi trả, làm nổi bật nhu cầu cấp bách cho các giải pháp đa chiều.


Với các nhận định này, Habitat for Humanity International tại Việt Nam (HFHI) và Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Diễn đàn Nhà ở Việt Nam 2024, nhằm kêu gọi sự chú ý đến các vấn đề cấp bách và cung cấp nền tảng cho các bên liên quan thảo luận và cùng nhau thiết kế các giải pháp nhà ở bền vững cho tương lai.


Đại diện VDAS và cộng đồng các nhà thiết kế, kiến trúc Việt Nam, bà Trần Ngọc Danh cũng tham gia vào phiên tham luận “Xây dựng Xanh và giải pháp nhà ở bền vững” với mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng của nền kinh tế Xanh nhằm Thúc đẩy sự tham gia và cam kết trong việc tìm kiếm giải pháp toàn diện và bền vững và Khuyến khích việc chia sẻ và học hỏi về công nghệ, thực hành và mô hình tài chính mang tính đổi mới sáng tạo để cùng nhau phát triển trong quan hệ đối tác đối với lĩnh vực nhà ở và các ngành liên quan.

 Comments


bottom of page