top of page
Screenshot 2021-09-20 153259.jpg

ĐH Văn Lang (VLU)

Văn Lang University

"Học ngành Thiết kế Công nghiệp (TKCN) - ĐH Văn Lang, sinh viên luôn được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài những giờ học trên giảng đường thì xưởng sản xuất chính là nơi để các bạn thỏa chí sáng tạo
Studying Industrial Design - Van Lang University, students always learn parallel between theory and practice. In addition to the classroom hours, the production workshop is the place for you to be creative."

"Học ngành Thiết kế Công nghiệp (TKCN) - ĐH Văn Lang, sinh viên luôn được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài những giờ học trên giảng đường thì xưởng sản xuất chính là nơi để các bạn thỏa chí sáng tạo. ĐH Văn Lang thường xuyên đưa sinh viên đến tham quan, kiến tập tại các khu công nghiệp, xưởng thiết kế công nghiệp lớn của các doanh nghiệp như SYM, PNJ, các xưởng gốm tại BD, ĐN… Hằng năm, sản phẩm của sinh viên được triển lãm, mời doanh nghiệp tham quan, gửi tham gia cuộc thi chuyên ngành. Thiết kế của sinh viên được tiếp cận ngay với thị trường.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo là yếu tố quan trọng trong việc phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Lĩnh vực đào tạo ngành TKCN mang nhiều đặc thù riêng, học tập phải đi đôi với lý thuyết và thực hành, các nhà xưởng thực hành có vai trò quan trọng và có các yêu cầu về trang thiết bị, công nghệ khác nhau tùy thuộc vào đặc tính học tập (xưởng vẽ, xưởng gốm, xưởng gỗ, phòng Lab in 3D...). Các thiết bị được đầu tư ngoài việc phù hợp với chương trình đào tạo còn phải tiệm cận với thiết bị máy móc của doanh nghiệp đang hoạt động, giúp giảng viên đổi mới được nội dung, phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả trong học tập và tiếp nhận kiến thức của sinh viên, đảm bảo được mục tiêu của đào tạo gắn liền với các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp, xã hội.

In addition, training facilities and equipment are important factors in serving to improve the quality of training and scientific research. The field of engineering and technology training has many unique characteristics, learning must go hand in hand with theory and practice, practical workshops play an important role and have different equipment and technology requirements depending on into learning characteristics (drawing studio, ceramic workshop, wood workshop, 3D printing lab...). The invested equipment, in addition to being suitable for the training program, must also be close to the equipment and machinery of the operating enterprise, helping the lecturers to innovate the content and teaching methods to be effective in learning. practice and receive knowledge from students, ensuring that the training objectives are associated with practical activities of enterprises and society."

Chúng tôi đang tiếp nhận đề tài của Doanh nghiệp cho đồ án tốt nghiệp năm sau, quý DN có thể giúp?

bottom of page