top of page
Screenshot 2021-09-20 153259.jpg

ĐH Kiến Trúc TP.HCM (UAH)

HCMC Architecture University

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi đào tạo ngành thiết kế ứng dụng đầu tiên ở miền Nam Việt Nam. Khoa đã có bề dày kinh nghiệm và uy tín về chuẩn chất lượng hơn 25 năm đào tạo về các ngành nghề thiết kế, trong đó nổi bật vế: Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang
Design Falculty - Ho Chi Minh City University of Architecture is the first applied design training cradle in the South of Vietnam. Faculty has a long experience and reputation for quality standards for more than 25 years of training in design professions, in which the following are prominent: Industrial Design, Graphic Design, Fashion Design.

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi đào tạo ngành thiết kế ứng dụng đầu tiên ở miền Nam Việt Nam. Khoa đã có bề dày kinh nghiệm và uy tín về chuẩn chất lượng hơn 25 năm đào tạo về các ngành nghề thiết kế, trong đó nổi bật vế: Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang.
Định hướng giảng dạy của Khoa là lấy sinh viên làm trung tâm, hướng dẫn và phát huy tối đa năng lực sáng tạo của từng cá nhân nhằm tạo ra những nhà thiết kế có phong cách riêng độc đáo, có tâm huyết và tầm nhìn rộng không chỉ với nghề mà còn với xã hội. Giá trị cốt lõi xuyên suốt toàn bộ chương trình đào tạo:
- Sáng tạo & Dẫn dắt
- Chuyên nghiệp & Trách nhiệm
- Hội nhập & Bản sắc riêng
Khoa luôn kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp, hiệp hội nghề, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để hợp tác trong các dự án chuyển giao công nghệ, trao đôi tri thức, cập nhật công nghệ kỹ thuật, giới thiệu việc làm, và tham khảo các ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng để đảm bảo đầu ra là những sinh viên có năng lực chuyên môn cao, bám sát nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.
Là một thương hiệu có tiếng trong cả nước về chất lượng đào tạo hơn 25 năm, Khoa MTCN - Trường ĐH Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho xã hội nhiều thế hệ sinh viên có chất lượng cao đã luôn được ưu tiên chọn lựa từ các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, và được chứng minh qua rất nhiều giải thưởng thiết kế trong khu vực.

The Faculty's teaching orientation is student-centered, guiding and maximizing the creative capacity of each individual to create designers with unique, dedicated styles and broad visions. not only with the profession but also with the society. Core values throughout the entire training program:
- Create & Lead
- Professionalism & Responsibility
- Integration & Identity
The Faculty always connects closely with businesses, professional associations, domestic and international training institutions to cooperate in technology transfer projects, exchange knowledge, update technical technology, introduce new technologies, and develop new technologies. job placement, and consult feedback from employers to ensure that the output is students with high professional competence, closely following the actual needs of businesses.
As a well-known brand in the country for the quality of training for more than 25 years, Faculty of Environmental Engineering - Ho Chi Minh City University of Architecture has provided the society with many generations of high-quality students who have always been a priority. Selected from employers at home and abroad, and proven by numerous design awards in the region.

Chúng tôi đang tiếp nhận đề tài của Doanh nghiệp cho đồ án tốt nghiệp năm sau, quý DN có thể giúp?

bottom of page