top of page
Lá bóng
< Back

Trường Đại học Văn Lang

Van Lang University

Trong những năm gần đây, nhờ lĩnh hội kinh nghiệm từ các nước phát triển về nghiên cứu khoa học, Khoa Mỹ thuật & Thiết kế đã phát triển rất mạnh, bước đầu đã tiệm cận với xu hướng thiết kế của khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Văn Lang

Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Khoa Mỹ thuật & Thiết kế mang tính đặc thù riêng biệt. Các hoạt động sáng tác và triển lãm các tác phẩm do đội ngũ Giảng viên - Sinh viên ở cấp độ quốc tế hoặc khu vực đều được khoa tổ chức hàng năm. Các nghiên cứu của Khoa luôn được cập nhật và phát triển qua tạp chí “Thiết kế Mỹ thuật (Art & Design)” nhằm nâng cao chất lượng thiết kế và phục vụ cho quá trình đào tạo, truyền thông của các ngành. Trọng tâm nghiên cứu của Khoa hướng vào việc sáng tạo sản phẩm, gắn kết với các doanh nghiệp, tham dự các cuộc thi thiết kế trong và ngoài nước.

Xem các thiết kế của trường:
bottom of page