top of page
Nền đen
Image by Brecht Corbeel

Hội Viên Danh Dự
của VDAS

Sự hiện diện của họ không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Hiệp hội trong việc nâng cao chất lượng và tầm vóc của ngành thiết kế. Nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ từ các hội viên danh dự này, chúng tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn cho ngành thiết kế

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
Tiện ích kỹ thuật số

Technology | Electronic Goods

SẢN PHẨM ABC

NGUYỄN VĂN A

Đại học Văn Lang

Xe điện

Transportation Solution

SẢN PHẨM DEF

NGUYỄN VĂN B

Đại học Văn Lang

Khái niệm sản phẩm

Industrial Product | Appliance

SẢN PHẨM GHI

NGUYỄN VĂN C

Đại học Văn Lang

Trang trí nội thất

Furniture |

Home Decor

SẢN PHẨM ABC

NGUYỄN VĂN D

Đại học Văn Lang

Toy and Onesie

Toy Creations

SẢN PHẨM ABC

NGUYỄN VĂN E

Đại học Văn Lang

bottom of page