Welcome YANG PRINT Culture Support Center | Tiếp đón đoàn DN thiết kế YANG PRINT Culture (Korea)

chúng tôi hân hạnh đón tiếp Đoàn các DN chuyên ngành thiết kế in ấn từ Trung tâm hỗ trợ văn hóa YANG PRINT (Korea) sang tìm hiểu các khả năng hợp tác trong tương lai với các DN thiết kế Việt nam .