top of page

Packaging design training & seminar | Hội thảo thiết kế bao bì & đóng gói

On 25, August. This was a seminar which will mention the trend of sustainability and friendly with environment in packing.

This seminar will give an improved look to the business about seafood product packing toward sustainability.


HỘI THẢO VÀ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ BAO BÌ & ĐÓNG GÓI

Vào ngày 25/8 chúng tôi đã phối hợp với Viện Công Nghệ Châu Á AIT tổ chức khóa huấn luyện liên quan đến Thiết kế bao bì & đóng gói tại tỉnh Cần thơ cho 20 doanh nghiệp sản xuất & xuất khẩu thủy hải sản, thực phẩm...

Hội thảo đề cập đến những xu hướng bền vững và thân thiện với môi trường trong bao bì và đóng gói. Hội Thảo này sẽ giúp doanh nghiệp có sự cải thiện về đóng gói sản phẩm hải sản theo hướng bền vững.


Comments


bottom of page