top of page

K-DESIGN Vietnam tour 2020 | Hội Thảo Thiết Kế K-DESIGN Viet nam Tour 2020

RECAP 2020 K-DESIGN VIETNAM TOUR

On January 9, 2020, VDAS Design Association had the honor to coordinate with Gwangju Design Center (Korea) to organize K-DESIGN VIETNAM TOUR 2020 at REX Hotel. We had a chance to meet and interact with leading Korean design experts and Vietnamese businesses.


As a co-organizer, we created a bridge between domestic businesses to come closer to the innovation and improvement of Korean creative design.


The seminar is an opportunity for domestic and foreign experts to share their views on Branding, Packaging Design, Website & Mobile Apps ... It’s also help Vietnamese businesses have a clear view about Design by having direct conversations with experts.

---------------------

Ngày 09/01/2020 vừa qua, Hiệp Hội Thiết Kế VDAS đã vinh dự phối hợp với Trung tâm Thiết kế Gwangju (Korea) để tổ chức Hội Thảo Thiết Kế K-DESIGN VIETNAM TOUR 2020 tại Khách sạn REX.


Là đối tác đồng tổ chức, chúng tôi đã góp phần tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước đến gần hơn với sự đổi mới và cải tiến của nền thiết kế sáng tạo Hàn Quốc.


Hội thảo là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ về quan điểm của họ về các lĩnh vực như Branding, Packaging Design, Website & Mobile Apps… và là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có cái nhìn rõ nét hơn về ngành Thiết Kế qua hoạt động đối thoại trực tiếp với các chuyên gia.

Comments


bottom of page