top of page

CHƯƠNG TRÌNH 

“THỰC TẬP SINH | THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ TẠI DOANH NGHIỆP”

Khoa In và Truyền Thông,

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Closed-Stamp.png

Trân trọng giới thiệu đến quý Doanh nghiệp chương trình Thực tập sinh năm 2021.

Nội dung chương trình:

Với mong muốn trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức phù hợp để đáp ứng yêu cầu ngày một cao hơn của cộng đồng doanh nghiệp, và cũng là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp sau thời gian ba năm được đào tạo chính quy tại Đại học. Khoa In và Truyền Thông tổ chức chương trình thực tập sinh cho sinh viên ngành thiết kế đồ họa.

Những lợi ích từ chương trình đến quý doanh nghiệp:

- Tiếp cận được nguồn ứng viên tiềm năng thiết kế đồ họa.

- Hợp tác với thực tập sinh như những nhân viên thực thụ trong thời gian 15 tuần từ ngày 15/9/2021.

- Có sự hợp tác của Khoa In và Truyền Thông trong những yêu cầu của Quý doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực In và Thiết kế đồ hoạ theo thư ngỏ link đính kèm: https://docs.google.com/.../1KZHwHchYhBcC60s6NWK0lDW.../edit

 

Hình thức nhận thực tập sinh:

- Để nhận thực tập sinh, quý doanh nghiệp điền vào phiếu thu thâp theo link đính kèm: http://shorturl.at/gozRS

- Vui lòng hoàn thành phiếu thông tin trước ngày 10/9/2021 để công tác chuẩn bị cho đợt thực tập sắp đến của Khoa được thực hiện đúng tiến độ và đạt yêu cầu.

- Do tình hình dịch bệnh nên khóa thực tập có thể theo hình thức online theo yêu cầu doanh nghiệp.

Đây sẽ là cơ hội cho sinh viên năm cuối trải nghiệm thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Xa hơn, sinh viên có thể trở thành nguồn nhân lực hữu ích cho Quý doanh nghiệp trong tương lai.

239547522_377279483774912_8667926351309203975_n.jpg
bottom of page