top of page

CUỘC THI THIẾT KẾ

TOÀN CẦU

"TƯỢNG NỮ THẦN TÌNH YÊU"

NỘP BÀI TRỰC TUYẾN

VUI LÒNG NỘP DỰ ÁN THIẾT KẾ THEO ĐÚNG CÁC YÊU CẦU DƯỚI ĐÂY:

Nếu bạn chỉ có 1 thiết kế, vui lòng chỉ nộp file vào 1 ô này, xem mẫu
Nộp file thiết kế 1 (PDF, max.10mb)
Chỉ dành cho nộp từ thiết kế thứ 2 trở đi
Nộp file thiết kế thứ 2 (PDF, max.10mb)
Nộp file thiết kế thứ 3 (PDF, max.10mb)
Nộp file thiết kế thứ 4 (PDF, max.10mb)
Nộp file thiết kế thứ 5 (PDF, max.10mb)
Nộp File thuyết minh, có thể gom chung nhiều fle (PDF)
Nộp clip Video 360 độ, nếu có (MP4)

Nếu nộp dự án dự thi nhiều hơn 5 tác phẩm, vui lòng nộp bài qua link (drive, dropbox...)

Closed-Stamp.png
bottom of page