top of page
Lá bóng
< Back

Trường Đại học Hutech

Hutech University

Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật hiện đào tạo 05 ngành gồm Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Công nghệ dệt, may, Nghệ thuật số. Trải qua 22 năm hình thành và phát triển với sự đồng hành của các tiến sĩ, thạc sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế,... cùng sự kết nối chặt chẽ của doanh nghiệp, Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà thiết kế, kiến trúc sư trẻ thành công trong lĩnh vực công nghệ may - thiết kế thời trang, kiến trúc - nội thất, qua đó khẳng định chất lượng và uy tín trong xã hội.

Trường Đại học Hutech

Giá trị cốt lõi của Khoa KT-MT là: Kiến thức - Kỹ năng - Đạo đức - Sáng tạo

Với chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nên cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tốt nghiệp từ khoa Kiến trúc Mỹ thuật đều có việc làm phù hợp chuyên môn và tiến xa trên con đường nghề nghiệp.

Xem các thiết kế của trường:
bottom of page