top of page
Image by NordWood Themes

Mr. DAVID BASULTO

Mr. DAVID BASULTO

Founder & Editor in Chief | ArchDaily

CHILE

David Basulto. Graduate Architect from Pontificia Universidad Católica de Chile (2006). Founder and Director of ArchDaily, and its global network of sites in English, Spanish, Portuguese and Chinese. ArchDaily’s mission is “to improve the quality of life of the next 3 billion people who live in cities by 2050, by providing inspiration, knowledge, and tools to the architects who face this challenge.” David has served as jury for several awards, prizes and design competitions in Latin America, North America, Europe, and Asia. Member of the Mies Crown Hall Americas Prize International Advisory Council in Chicago, of the Endeavor Foundation in New York, and member of the Academic Council of TEC de Monterrey in México. Curator of the Nordic Countries Pavilion at the 2016 Venice Architecture Biennale.

David has been chosen as one of Chile’s 100 Young Leaders, and received the National Award of Innovation for ArchDaily, by the Government of Chile. Currently lives in Berlin.

ArchDaily is today the world’s most visited architecture website. As of May 2020, ArchDaily merged with Architonic, joining the NZZ Media Group in Switzerland. David currently serves as Managing Director of Architonic ArchDaily, and as Editor in Chief of ArchDaily.

David Basulto. Kiến trúc sư tốt nghiệp từ Pontificia Universidad Católica de Chile (2006). Người sáng lập và Giám đốc của ArchDaily và mạng lưới các trang web toàn cầu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Trung Quốc. Sứ mệnh của ArchDaily là “cải thiện chất lượng cuộc sống của 3 tỷ người tiếp theo sống ở các thành phố vào năm 2050, bằng cách cung cấp nguồn cảm hứng, kiến thức và công cụ cho các kiến trúc sư đang đối mặt với thách thức này.” David đã từng là ban giám khảo cho một số giải thưởng, giải thưởng và cuộc thi thiết kế ở Châu Mỹ Latinh, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Thành viên của Hội đồng Cố vấn Quốc tế Giải thưởng Mies Crown Hall Americas ở Chicago, của Quỹ Endeavour ở New York và là thành viên của Hội đồng Học thuật của TEC de Monterrey ở México. Người phụ trách Gian hàng các nước Bắc Âu tại Venice Architecture Biennale 2016.

David đã được chọn là một trong 100 Nhà lãnh đạo trẻ của Chile và đã nhận được Giải thưởng Sáng tạo Quốc gia cho ArchDaily của Chính phủ Chile. Hiện đang sống ở Berlin.

ArchDaily ngày nay là trang web kiến trúc được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Kể từ tháng 5 năm 2020, ArchDaily sáp nhập với Architonic, gia nhập Tập đoàn truyền thông NZZ ở Thụy Sĩ. David hiện là Giám đốc điều hành của Architonic ArchDaily và là Tổng biên tập của ArchDaily.

bottom of page