top of page
Image by NordWood Themes

Mr. JESPER THOMSEN

Mr. JESPER THOMSEN

CEO | The OPAL Award / London

UK

CEO of the OPAL Award (The Outstanding Property Award London) and jury member of numerous international design awards. Graduated with a Masters degree with distinction at Londons at Central Saint Martins College of Art and Design (UAL). Formerly a creative director in the digital media industry, and has completed exclusive interior design & Property Development projects in London as well as an avid fine art photographer. The OPAL Award identifies and rewards outstanding global projects within the disciplines of Property Development, Architectural Design, and Interior Design. The Award resides in London and is open to project submissions from all over the world.

Giám đốc điều hành của Giải thưởng OPAL (Giải thưởng Bất động sản Xuất sắc Luân Đôn) và là thành viên ban giám khảo của nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế. Tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc tại Londons tại Central Saint Martins College of Art and Design (UAL). Trước đây là giám đốc sáng tạo trong ngành truyền thông kỹ thuật số và đã hoàn thành các dự án phát triển tài sản & thiết kế nội thất độc quyền ở London đồng thời là một nhiếp ảnh gia mỹ thuật đầy nhiệt huyết. Giải thưởng OPAL xác định và trao thưởng cho các dự án toàn cầu xuất sắc trong các lĩnh vực Phát triển Bất động sản, Thiết kế Kiến trúc và Thiết kế Nội thất. Giải thưởng nằm ở London và dành cho các dự án được gửi từ khắp nơi trên thế giới.

bottom of page