Do Covid - 19, VDAS YEAR - END PARTY vào ngày 03 tháng 2 năm 2021sẽ bị hoãn lại và sẽ tổ chức tiệc Năm Mới vào đầu tháng 3 năm 2021

DO COVID NÊN TIỆM NIÊN ĐÃ TỪNG HỦY,XIN LỖI QUÝ KHÁCH & CÁC BẠN.

MONG SẼ LẠ VÀO DỊP TIỆC NIÊN THÁNH 3

YEAR-END PARTY3-01.png
Slide4.PNG
(VDAS) Year-end Party Profile _ vn.png
Slide2.PNG
Slide5.PNG
venue.png
Vé tham dự
Đăng ký Member