top of page

Cảm ơn bạn !

Vui lòng hoàn thành phí tham gia của bạn theo thông tin chi tiết dưới đây:

  • Đơn vị thụ hưởng: CONG TY PHAT TRIEN THIET KE VIET NAM

  • Số tài khoản:   100073417500001 

  • Tại ngân hàng Nam Á 

  • Hoặc chuyển khoản nhanh vào các ví: momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(Vui lòng ghi lại thông tin của bạn khi chuyển khoản)

-------------------------------------------------- -----

Cám ơn Bạn đã đăng ký tham gia sự kiện

You vui lòng hoàn tất chi phí theo thông tin bên dưới:

  • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH VIỆT NAM

  • Account Accounts:   100073417500001

  • Tại Ngân hàng Nam Á - Hội sở chính

  • Hay thanh toán nhanh qua ví momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(lưu ý kiến xác định nội dung khi thanh toán)

bottom of page