top of page
Asset 6.png

Đạo chỉ đơn vị

Asset 4.png

Thực hiện đơn vị

Asset 5.png

Nộp bài dự thi trực tuyến

Closed-Stamp.png
Upload Đơn đăng ký tham dự

VUI LÒNG NỘP FILE  ĐÚNG THỂ LOẠI DỰ THI, THEO CÁC YÊU CẦU BÊN DƯỚI :

Nộp file dự thi thiết kế QUÀ TẶNG HỘI NGHỊ:

File thiết kế (PDF, max.10mb)
File diễn giải ý tưởng (PDF)
Video clip 360 độ (khuyến khích nộp)

Nộp file dự thi thiết kế QUÀ TẶNG DU LỊCH:

File thiết kế (PDF, max.10mb)
File diễn giải ý tưởng (PDF)
Video clip 360 độ (khuyến khích nộp)

Lưu ý nếu tham gia dự thi nộp nhiều hơn 1 ý tưởng thiết kế, vui lòng nộp link google drive hay dropbox... theo ô bên dưới:

Closed-Stamp.png

Phối hợp đơn vị

LOGO.png
bottom of page