Cuộc thi Thiết kế quà tặng Lưu niệm - Du lịch TP.HCM

Đăng ký tham gia cuộc thi

Bạn cần hoàn thành việc đăng ký tham gia cuộc thi theo quy định của Ban tổ chức, liên kết nộp bài dự thi sẽ được gửi e.mail cho Bạn sau khi Bạn đã hoàn thành việc đăng ký. Vui lòng hoàn thành đăng ký theo yêu cầu từ Ban tổ chức, link gửi sẽ gửi cho bạn khi nhận được đăng ký.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v