top of page

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ BẾP ĐẸP VIỆT NAM

BESPOKE BE HOME 2024

logo trắng.png
Hình thức tham gia:
Đối tượng tham gia:
Nộp hồ sơ tự giới thiệu về cá nhân & DN:
Nếu file dung lượng thấp (dưới 1MB) - nộp tại đây
Tên dự án thiết kế:
Tóm tắt ý tưởng thiết kế:
PDF file, tối đa 150 từ
Nộp bảng vẽ thiết kế:
Bao gồm: mặt bằng bố trí + Diễn giải, thuyết minh ý tưởng thiết kế + phối cảnh render 3D (tối thiểu 8 view khác nhau thể hiện đủ các góc nhìn)
Layout, Diễn giải & Album thiết kế (tối đa 5MB)
Nộp đủ các file thiết kế chất lượng cao 1,000x1,500pixel/file, tối đa 2MB/file (file sẽ dùng để minh họa, in ấn, trình chiếu...)
Nếu nộp hơn 2 thiết kế, nộp tại đây:
bottom of page