top of page

SPIN project | Dự án SPIN

Dự án phối hợp với tổ chức SPIN (Châu âu) kéo dài 3 tháng, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến mẫu mã thiết kế tìm kiếm các giải pháp sử dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng vào thực tế


Comments


bottom of page