top of page

Korea_Vietnam Conference | Hội nghị DN thiết kế Hàn Quốc - Việt Nam

On 25th, August, 2016. Department of technology application and development (SATI) incorporated Korea Deajeon Design Association and BSR Vietnam Company together organized Korea_Vietnam Conference 2016. Deajeon Chungcheong Design Enterprise Association is place that gathered professional design enterprises with new innovative design model.

HCMC Design Association had contracted MOU with Deajeon Chungcheong Design Enterprise Association. Opened a step forward for cooperation between the two sides.

------

Hội nghị Doanh nghiệp thiết kế Hàn Quốc - Việt Nam 2016

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2016. Bộ ứng dụng và phát triển công nghệ (SATI) đã kết hợp Hiệp hội Thiết kế Thành phố Deajeon (Hàn Quốc) và Công ty BSR Việt Nam cùng nhau tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thiết kế Korea_Vietnam 2016.

Hiệp hội Doanh nghiệp Thiết kế Deajeon là nơi tập hợp các doanh nghiệp thiết kế chuyên nghiệp với mô hình thiết kế sáng tạo mới.

Hiệp hội Thiết kế TP.HCM đã ký kết hợp đồng MOU với Hiệp hội Doanh nghiệp Thiết kế Deajeon, mở ra một bước tiến cho sự hợp tác giữa hai bên.Comments


bottom of page