top of page
rooftop.jpg

ROOFTOP GEM CENTER

​18:00PM, Thursday, March 23th 2023

VDAS MEMBER DAY 

5

GUEST REGISTRATION
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

arrow&v

ĐỊA ĐIỂM: 

Rooftop Gem Center

THỜI GIAN / TRỜI GIAN:

Thứ năm, ngày 23 tháng 3 2023 | từ 18:00 PM - 21:00 PM

Vé tham gia: 700,000 VND/pax

(Miễn phí tham dự cho Hội viên VDAS)

Chọn số lượng tham gia
Cách thức thanh toán
bottom of page