CƠ CẤU

TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức & hoạt động của Hội bao gồm:

 • Đại Hội Toàn Thể Hội Viên

 • Ban Chấp Hành

 • Ban Thường Vụ

 • Ban Kiểm Tra.

 

Đại hội toàn thể hội viên:
 

Là cơ quan có quyền lực cao nhất của Hội, quyết định Điều lệ, Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và các định hướng hoạt động lớn của Hội. Đại hội 5 năm họp một lần để bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ và ban kiểm tra của Hội.

 

Ban Chấp Hành: 

Gồm 11 thành viên, là cơ quan điều hành hoạt động của Hiệp Hội.

Ban Thường Vụ: 

Có 5 thành viên, gồm Chủ Tịch, 2 Phó Chủ Tịch, 1 Cố vấn và 1 Ủy viên BCH .

Ban kiểm tra: 

Có 3 thành viên, gồm 1 Trưởng ban và 2 Ủy viên BCH

 

Các Ban chức năng / Chi hội chuyên ngành: 

Hỗ trợ hoạt động cho Ban chấp hành và Ban thường vụ, thành lập 3 Ban chức năng / 4 Chi hội gồm:

 1. Ban Cố vấn

 2. Ban Đào tạo

 3. Ban Đối Ngoại & Xúc tiến thương mại

 4. Chi hội Thiết kế Nội thất

 5. Chi hội Thiết kế Tạo dáng sản phẩm

 6. Chi hội Thiết kế Đồ họa

 7. Chi hội Thiết kế Thời trang

 

Nhân sự phụ trách Văn phòng Hội: 

Thường trực một Phó Chủ tịch, hai Ủy viên BCH và thư ký Văn phòng, phụ trách công tác phát triển hội viên / lên kế hoạch tổ chức các sự kiện... 

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

U. 4.48, Fl. 04, The Prince Tower

17-19 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan, HCM City, Vietnam

Tel.  (84) 28-36368449 | info@vietnamdesign.org.vn

www.vietnamdesign.org.vn | www.vietnamdesignweek.org

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon