top of page

Nguyễn Minh Thảo

Đại học Hòa Bình

Nguyễn Minh Thảo

Tôi khát khao biến ý tưởng trở thành thiết kế mang giá trị cho cuộc sống lẫn tinh thần bản thân. Dù là chú ếch graphic designer nhỏ trong giếng, tôi vẫn phấn đấu để cái giếng ngày một lớn hơn, để nhìn nhận về design ngày càng tốt hơn.

B'Lao Farm Coffee Packaging

Thể loại:

Thiết Kế In ấn, Bao bì, Quà tặng

"Vựa" cà phê của Việt Nam - Tây Nguyên chính là khởi nguồn ý tưởng và chủ đề chính của bộ Bao bì. B'Lao Farm Coffee Packaging còn được lấy cảm hứng từ cà phê ở các trạng thái: Quả khi trên cành và hạt khi được thu hoạch. Để càng làm nổi bật nguồn gốc của những hạt cà phê Việt Nam, biểu tượng của tinh hoa văn hóa nước ta đã được sử dụng: đó là Hoa văn trống đồng Đông Sơn, cụ thể là hình tượng ngôi sao 8 cánh đại diện cho Mặt trời - sáng ngời và thiêng liêng. Thông qua các yếu tố, bộ Bao bì diễn giải quá trình thu hoạch cà phê: "Dưới ánh sáng rực rỡ của Mặt trời, cà phê được trồng và thu hoạch ở vùng núi non Tây Nguyên, Việt Nam."

Xem thêm các tác phẩm thiết kế khác của:

Thiết Kế In ấn, Bao bì, Quà tặng

Bạn yêu thích ý tưởng Thiết kế này?

bottom of page