DOTFES Vietnam & Japan 2021 -2022

Địa điểm :

RMIT University Campus

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Thông tin sự kiện :

Do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch cúm covid nên sự kiện tạm chưa tổ chức, chúng tôi sẽ cập nhật sớm

DotFes 2016 in Shibuya - Japan

img_2016shibuya.gif

DotFes 2017 in Tokyo - Japan

2017.jpg

DotFes 2018 in Danang - Vietnam

2018.jpg

DotFes 2019 in Osaka - Japan

2019 osaka.jpg

DotFes 2021-2022 in HCMC - Vietnam

gg.JPG
pngtree-red-covid-19-bacteria-isolated-o

We will update soon !