top of page

Hội Viên Danh Dự
của VDAS

Sự hiện diện của họ không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Hiệp hội trong việc nâng cao chất lượng và tầm vóc của ngành thiết kế. Nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ từ các hội viên danh dự này, chúng tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn cho ngành thiết kế

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
Open Work Space

Đại học Hoa sen

Their presence is not only a source of inspiration but also a testament to the Association's strong commitment to enhancing the quality and stature of the design industry. With the support and collaboration of our honorary members, we believe in a bright and promising future for the design field.

Balconies

Đại học Kinh doanh & Công nghệ

This is a title. Click here to edit.

Open Work Space

This is a title. Click here to edit and add your own text.

This is a title. Click here to edit.

Open Work Space

This is an extra long title. Click here to edit and add your own text. It's easy.

This is a title. Click here to edit.

bottom of page